ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารจัดการ
dot
bulletคณะกรรมการประจำคณะ
bulletคณะกรรมการบริหารคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletบุคคลากรประจำคณะ
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม
bulletรายการครุภัณฑ์ประจำปี
bulletคำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletตารางสอน
bulletสารสนเทศนักศึกษา
bulletตารางชั่วโมงการให้คำปรึกษา
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การพัฒนาหลักสูตร
dot
bulletเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
bulletรหัสหลักสูตร
bulletการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
bulletหลักการสร้างรหัสวิชา
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletคู่มือการวิจัย
bulletแหล่งเงินทุนวิจัย
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
bulletคู่มือระบบNRIIS
bulletการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
bulletการมีส่วนร่วมด้านเอกลักษณ์
bulletองค์ความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
bulletถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
bulletแบบฟอร์มดาน์โหลด
dot
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
dot
bulletฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletแผนงานบริหารความเสี่ยง
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลประเมินคุณภาพการศึกษา
bulletเอกสารการประเมินคุณภาพ ฯ
dot
การจัดการความรู้
dot
bulletคู่มือKM สายวิชาการ
bulletModelเทคนิคการลงพื้นที่วิจัย
bulletModelเทคนิคการเรียนการสอน
bulletคู่มือKM สายสนับสนุน
bulletModelเทคนิคการติอต่อประสานงาน
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletการจัดการความรู้(KM)2564
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินวิชาการ
bulletตารางเรียน
bulletตารางสอบ
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletแบบฟอร์มการศึกษา
bulletกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ.)
dot
คณะ ศูนย์ สำนัก
dot
bulletคณะครุศาสตร์
bulletคณะวิทยาศาสตร์
bulletคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
bulletคณะเทคโนโลยีการเกษตร
bulletคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
bulletศูนย์วิทยบริการ
bulletศูนย์คอมพิวเตอร์
bulletสำนักงานอธิการบดี
bulletสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
bulletสถาบันวิจัยและพัฒนา
bulletกองพัฒนานักศึกษา
dot
การจัดการสารสนเทศ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้
dot
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติต้องการห้องพักในราชภัฏลำปาง (ครู) 2012-04-042012-04-0828271
 
กระทู้ปกติกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป (กะทิ) 2012-04-052012-04-1820881
 
กระทู้ปกติไม่ทราบว่ามีรายวิชาบัญชีการเงินเปิดไหมค่ะ (บุคคลภาบนอก) 2012-02-082012-04-1819941
 
กระทู้ปกติกำหนดการรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต รุ่นที่ 2 (ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์) 2012-01-132012-04-1821293
 
กระทู้ปกติเรียนสอบถามเรื่องวิชาที่เรียนคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 2011-11-172012-04-2919072
 
กระทู้ปกติความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่การรับสมัครป.โท การจัดการทั่วไป วันที่17พ.ค.2555 (ศุภัช ไชยานนท์) 2012-05-182012-05-2120562
 
กระทู้ปกติเรียนหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด๕ณาจารย์ และน้องๆสาขาการตลาดทุกคนสนใจทำสื่อป้ายโฆษณา ไวนิล ในงานต่างๆ (ศิษย์เก่า mk.51 51124160128) 2012-05-162012-05-2818221
 
กระทู้ปกติเวลาเข้าเรียนคะ (นักศึกษาใหม่) 2012-06-042012-06-1319841
 
กระทู้ปกติเรียนภาคกศบป มา1 ปี จะขอย้ายไปเรียนภาคปกติได้ไหมค่ะ (iidea) 2011-10-122012-06-3022712
 
กระทู้ปกติตอนนี้เรียนที่กรุงเทพปี3แล้งจะโอนหน่วยกิตไปต่อได้ไหม (เด็กกทม) 2011-05-122012-07-1723156
 
กระทู้ปกติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ไปพร้อมกันๆ กับ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีับัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D.) (Ph.D.) 2012-08-092012-08-0918810
 
กระทู้ปกตินักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง (นิรันดร์) 2012-06-252012-08-2125232
 
กระทู้ปกติบริษัท ลำปางยูนิลีเวอร์ รับพนักงานฝึกงาน (สมนึก นนทิสกุล) 2012-04-192012-08-2124891
 
กระทู้ปกติเกรด เฉลี่ย ไม่ถึง 3.25 สามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ (นักศึกษา ป.โท ราชฎักเชียงใหม่) 2012-02-272012-08-2125312
 
กระทู้ปกติกยศ สอบสัมภาษณ์กยศ.รายใหม่เมื่อไรค่ะ (ผู้ กยศ รายใหม่) 2011-08-012012-08-2149551
 
กระทู้ปกติMBA เปิดรับเทอม 2 รึป่าวค่ะ (กุลลดา) 2012-10-032012-10-1017321
 
กระทู้ปกติตอนนี้เรียนอยู่ปี1 บธบ. ที่มหาลัยของรัฐที่เชียงใหม่ อยากโอนหน่วยกิตมาที่นี่ตอนปี2จะได้ไหมคะ (คิดถึงบ้าน) 2012-10-172012-10-1716150
 
กระทู้ปกติไม่สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ (อยากอยู่ใกล้บ้าน) 2012-11-092012-11-0914860
 
กระทู้ปกติเรียนภาคพิเศษ (ต้นอ้อ) 2012-12-172012-12-1719970
 
กระทู้ปกติฝากประกาศรับสมัครงานค่ะ (GoshuKohsan) 2013-01-042013-01-0420920
 
กระทู้ปกติการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการจัดการ (ไพชยนต์ ศรีม่วง) 2012-12-162013-01-0419501
 
กระทู้ปกติประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์สร้างค่าย โครงการที่ 13 (โครงการดีๆ) 2013-02-082013-02-0820741
 
กระทู้ปกติเกรดไม่ถึง (?) 2013-03-132013-03-1520981
 
กระทู้ปกติอยากทราบ ป.เอก เปิดรับอีกเมื่อไหร่ค่ะ (วิชนีย์) 2013-07-302013-09-2798383
 
กระทู้ปกติค่าเทอม ประมาณเท่าไรครับ ใครก็ได้ช่วยตอบทีครับ (น้ำมนต์) 2012-11-222013-10-0217751
 
กระทู้ปกติคำอธิบายรายวิชา (ann) 2013-10-112013-10-1219241
 
กระทู้ปกติสอบถาม เกี่ยวกับนักศึกษาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา สำหรับ นศ.ที่เกรดเฉลี่ย3.60 (นักศึกษา) 2013-10-292013-10-3017101
 
กระทู้ปกติคณะวิทยาการจัดการ มีการสอบเข้า ป.ตรี ไหมครับ (น้ำมนต์) 2012-11-232013-11-1223152
 
กระทู้ปกติใบสมัคร MBA57 (ปียานันต์) 2014-01-212014-01-2219251
 
กระทู้ปกติอยากดร๊อปเรียนค่ะ (นักศึกษา) 2013-11-062014-02-2218162
 กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 โทรสาร : 0-5423-7388